CREO – CONDITIONS for the Portal users

 

1. Tento pracovní řád vymezuje pravidla fungování na visegrad.eicfoundation.org.pl (portálu), a podmínky ofservice a používání Portálu (pojmenovaný řádu). Nařízení definuje práva a povinnosti uživatelů a práva a povinnosti správce.

2. administrátora portálu a jeho majitel je podnikavost Inovace Kreativita Nadace Reda.

3. Portál Uživatel je každá fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, právnické osoby nebo organizace, které mají způsobilost k právním úkonům, která používá portál. Portal Uživatel může být i fyzická osoba s ne plné kapacity jednat s povolením působit od právního zástupce.

4. projekt - iniciativa zveřejnila Portal Uživatel s cílem získat finanční prostředky na jeho realizaci.

5. Projekt Stvořitel každý PortalUser který vydává vlastní projekt, který má být zveřejněn a najít sponzory.

6. sponzor projektu je everyPortal uživatel, který dobrovolně poskytuje finanční prostředky k realizaci projektů zveřejněných na Portálu.

7. Materiály jsou všechny údaje a informace zveřejněné na Portálu jeho uživateli.

8. Osobní údaje jsou informace shromážděné v podobě k dispozici na visegrad.eicfoundation.org.pl/login~~pobj o jednotlivci registraci, aby Správce zpracovával pro řádné poskytování služeb uvedených v nařízeních portálu.

9. Tato dohoda je dohoda mezi Portal uživatelem a jeho správce potvrzena elektronicky v okamžiku jeho přijetí na Portálu.

10. Služby jsou všechny výhody pro správce Uživatelé portálu vykonávaných v rámci dohody.

11. Nařízení je určitý dokument, který poskytuje podmínky používání a provoz Portálu, jakož i práva a povinnosti uživatelů, práva a povinnosti správce.

12. Každá dat a osobních informací zadaných uživatelem je otevřena informace, které mohou být publikovány jako veřejnost na Portálu.

13. Prostřednictvím Portálu uživatel souhlasí, že v souladu s majetkových autorských práv a práv vyplývajících z registrace patentů, ochranných známek, užitných a průmyslových uživatelů portálu a dalších subjektů,

Správce 14. portál umožňuje uživatelům na základě podmínek stanovených v nařízeních:

a) přístup uživatelům materiály zveřejněné na Portálu jeho uživateli,

b) vyslání Uživatelé materiály na Portálu.

c) možnost získání financování outsourcovat publikovaných projektů.

15. Servis je určen pro uživatele a pro pozorování pro lidi, přihlaste se v rámci procesu registrace na Portálu.

16. Přístup k obsahu obsažené na Portálu a jejich prohlížení je obecně k dispozici na veřejnosti. Další funkcionality portálu jsou k dispozici pouze pro uživatele.

17. Registrace a vytvoření uživatelského účtu je zcela dobrovolná. Při registraci, uživatel souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v nařízeních a zavazuje dodržovat.

18. Použití je rovná pravidel přejímky. S přijetím pravidel po uzavření dohody.

19. Registrací na portálu, vám tímto prohlašuje, že:

a) četl nařízení a přijmout všechny jeho ustanovení,

b) dobrovolně vstoupil používat portál,

c) osobní údaje obsažené v registračním formuláři a případně dále pozměněna při používání Portálu, jsou reálné a uživatelské materiály jsou v souladu s právem, a to zejména, neporušuje práva třetích osob,

d) souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany správce portálu za účelem poskytování služeb uvedených v nařízeních, stejně jako provozní a statistické účely související s jednáním Portálu,

e) opravňuje publikování snímek Users umístěn v portálu s cílem poskytovat služby a funkčnost portálu, stejně jako o tom, že třetí osoby, jejichž obrazy jsou umístěny v Portálu uděleno jejich povolování,

20. Kategoricky je zakázáno umístit na Portálu materiálů uživatele a která obsahuje nezákonný obsah, dotkne především rozhodného práva, vyzývá k rasové nenávisti, etnický, náboženský, pornografie, velebit fašismus, nacismus, komunismus, násilný, vulgární výrazy, porušovat práva jiní, a podobně.

21. Portál dává svým uživatelům možnost najít finanční prostředky na projekty.

22. Finanční prostředky na realizaci projektu vybírá správce portálu.

23. Projekt Creator zveřejňuje popis projektu a výše finančních prostředků potřebných pro jeho provádění a dobu, během níž předpokládá získání dostatek finančních prostředků.

24. Projekt Stvořitel určuje úroveň finanční podpory na projekt v konkrétní výši. To by mělo mít náklady na finanční prováděcího projektu v úvahu až do 33% hodnoty projektu vzhledem k výši poplatků (o finanční operátorem PayPal).

25. Shromážděné finanční prostředky budou převedeny na tvůrce projektu. Výše převedených prostředků bude nižší o 33 procent, která bude vyplacena finanční Operator (PayPal) a servisní poplatek portál bude vztahovat.

Správce 26. Portal nezaručují sběr deklarovanou částku finančních prostředků, ani podpora daného projektu.

27. Všechny projekty jsou zveřejněny na odpovědnosti tvůrce projektu.

Správce 28. Portal neberou odpovědnost za nedovolenou použití materiálů zveřejněných na Portálu třetí osobou.

29. Financování projektu lze uhradit sponzor projektu a vybírá administrátor portálu ode dne zveřejnění projektu až do posledního dne lhůty stanovené tvůrce projektu jako doba potřebná k akumulovat finanční prostředky.

30. Stav vybraných prostředků je stále zveřejněny a viditelná na profilu uživatele a aktualizovány v reálném čase.

31. Přenos vybraných prostředků na projekt Tvůrci je možné pod podmínkou vybrat alespoň celou deklaroval množství finančních prostředků ve lhůtě stanovené tvůrce projektu (v případě dlouhodobého projektů). V opačném případě, shromážděné množství finančních prostředků se vrací iniciátoři projektu snížený o ještě PayPal poplatku a 1 procenta převodu (ne méně než 0,01 EUR) a poplatku za finanční služby.

32. V případě flexibilních projektů všechny shromážděné peníze jsou převáděny na tvůrce projektu (bankovní účet nebo PayPal systém).

33. portál převody Správce shromáždil finanční prostředky na projekt Tvůrci snížení servisních poplatků a provizí, který se platí finanční Provozovateli (PayPal) do 14 pracovních dnů ode dne, kdy prohlásil, nebo větší množství finančních prostředků.

34. Projekt Creator je odpovědný za všechny povinných poplatků a placení daní individuálně.

35. Provozovatel musí vrátit finanční prostředky na projekt sponzora do 14 pracovních dnů od deklarovaného termínu shromažďování finančních prostředků pro projekt

36. shromažďování finančních prostředků od správce portálu lze provést pomocí elektronické platby přes PayPal.

37. Přijetím nařízení Uživatel souhlasí s tím o zpracování osobních údajů Provozovatelem, v souladu s pravidly nařízení

38. správce osobních údajů je administrátor portálu, který provádí zpracování osobních údajů uživatelů v souladu se zákonem, včetně zejména zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (tj věstníku. Zákony 2002, No. 101 , položka. 926 ve znění pozdějších předpisů.), a zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Dz. U. 2001 č 144, položka. 1204, v platném znění. d)..

39. Uživatel má právo a přístup k zpracovávaných osobních údajů kdykoliv, stejně jako právo na jejich opravu, a požadovat jejich odstranění.

Správce 40. Portál má právo jak zablokovat a odstranění uživatelského účtu, zejména uživatele, jehož činnost je považují za škodlivé pro portál, nebo ostatní uživatele, že jsou v rozporu s dobrými mravy, myšlenkou Portálu a jeho účel nebo jinak negativně ovlivňuje obraz nebo pověst portálu.

 

 

41. Veškeré změny Podmínek jsou zveřejněny na internetových stránkách portálu.